E-mail nieuwe sluipmoordenaar op het werk

Onder deze 'kop' verscheen er in de Volkskrant van 11 februari jl. een artikel over het succes en de valkuilen van professioneel gebruik van e-mail. Het ontbreken van afspraken over het gebruik en beheer van e-mail leidt vaak tot een chaotisch Inbox in de e-mail programma's. Remmelt Veenkamp van Rezet wordt in dit artikel gevraagd om een aantal adviezen te geven. Deze adviezen lopen uiteen van praktische tips als 'het gebruik van de 'afwezigheids assistent' tot beleidsadviezen aangaande het instellen van een organisatie breed protocol voor het omgaan met e-mail.

Ook in België trok dit artikel belangstelling. Dagblad ‘de Morgen’ heeft het integraal overgenomen, en op 19 februari jl. geplaatst.

Voor het volledige artikel klik hier>

E-mail hulpverlening: een grote uitdaging voor het AMW

Artikel over het project e-mail hulpverlening van de Fontys Hogeschool en 3 maatschappelijk werk organisaties Het artikel is verschenen in de voorjaarspecial van Vangnet 2005. een uitgave van de Maatschappelijk Ondernemen (MO) groep. Dit is de brancheorganisatie o.a. Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. In dit project hebben de organisaties samengewerkt om invulling te geven aan digitale hulp en dienstverlening. Leon de Haas, verantwoordelijk bij de MO groep voor de sector maatschappelijk dienstverlening, over dit aritkel: “Het is een baanbrekend in die zin dat het artikel over een uniek initiatief gaat in de wereld van het AMW. Ik hoop en verwacht dat dit het begin is van een nieuwe ontwikkeling”

Voor het volledige artikel klik hier>

“AMW digit@@l”

De Maatschappelijk Ondernemers Groep (MO groep) is de brancheorganisatie voor o.a. de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening . Het behartigt o.a. de belangen van de branche, en initieert projecten en onderzoeken.
De MO groep ziet naast de reguliere media, het internet als een belangrijk communicatie kanaal voor cliënten van hulpverleningsorganisaties. Digitalisering van de hulp & dienstverlening van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is dan ook een belangrijk aandachtspunt. De MO groep heeft in het kader van het Pluspakket AMW het initiatief genomen, en is een werkgroep 'digitale hulpverlening‘ gestart.
De werkgroep bestaat vooralsnog uit Leon de Haas (MO groep), Michiel Rooijmans (MaDi den Bosch) en Remmelt Veenkamp (Rezet).
Het doel van de werkgroep is om te komen tot een project voor een digitale portal voor het AMW, waarin diverse diensten worden aangeboden die relevant zijn voor het AMW. Remmelt Veenkamp heeft vanuit de werkgroep een terreinverkenning geschreven,

Voor het volledige stuk klik hier>