Nieuws index:

 

JellinekLive start online behandeling cannabis

van mensen met cannabis-problemen. De behandeling bestaat uit chatsessies met een therapeut en oefeningen. De totale behandeling duurt 10 weken. Jellinek verwacht jaarlijks 250 mensen met cannabisproblemen online te kunnen helpen.

In de online behandeling cannabis zal het contact met de therapeut plaatsvinden via chats. In de chatsessies bespreekt de therapeut de oefeningen die door de cliënt thuis gemaakt zijn. Ook is er in de chats ruimte om persoonlijke thema's te bespreken of vragen te stellen. De chats kunnen worden opgeslagen, waardoor cliënt en therapeut de sessie nog eens kunnen nalezen.

De oefeningen in het programma zijn gericht op het leren van vaardigheden om met verlangen naar cannabis om te gaan. De cliënt leert verschillende methoden hoe hij de situaties, gevoelens of gedachten die aanzetten tot gebruik kan herkennen en hanteren. Hiermee vergroot hij de controle over zijn gebruik. De toegepaste methode is bewezen effectief en wordt ook in face-to-face gesprekken aangeboden.

JellinekLive, dat het online aanbod van de Jellinek verzorgt, heeft al ervaring met het online behandelen van alcoholproblemen. Sinds dit programma eind vorig jaar werd aangeboden, zijn 160 mensen behandeld.

Zowel therapeuten als cliënten zijn enthousiast over de online behandelingen. Therapeuten ervaren dat cliënten via de chat snel to-the-point komen. Het niet face-to-face over je problemen te hoeven praten neemt voor veel cliënten een drempel weg.

De online behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Bron: JellinekMentrum communicatie - 16 april 2008

Terug >

School Maatschappelijk Werk gaat digitaal

Op 16 april presenteert Hogeschool INHOLLAND Rotterdam de resultaten van een project rond schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs. Belangrijkste uitkomst: het Rotterdamse schoolmaatschappelijk werk gaat on line.

De Rotterdamse instellingen voor schoolmaatschappelijk werk en Hogeschool INHOLLAND Rotterdam werken al enige jaren samen om bereik en bereikbaarheid van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Op basis van onderzoek werd een interactieve webomgeving ontwikkeld en operationeel gemaakt. Leerlingen van  zeven middelbare scholen kunnen nu al via die omgeving rechtstreeks contact leggen met hun eigen schoolmaatschappelijk werker. Hierbij wordt hen de mogelijkheid geboden anoniem te chatten.
|
Als de schoolmaatschappelijk werker online is, kunnen zij direct een vraag of probleem bespreken. Zo niet, dan kunnen zij in een mail voorleggen wat hen bezig houdt. Doel is niet alleen voor de leerlingen de bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werker te vergroten. De site moet ook de drempel om schoolmaatschappelijk werk te benaderen verlagen en zodat meer jongeren baat kunnen hebben bij deze vorm van ondersteuning.

De communicatiemogelijkheden in de webomgeving sluiten beter aan bij het communicatiegedrag van de leerling en bieden meer veiligheid om lastige kwesties bespreekbaar te maken. Dat kan leiden tot vroegtijdiger signalering van problemen en bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Op 16 april as. wordt een miniconferentie georganiseerd (helpff.nl/conferentie) waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd.

Terug >

Praten per e-mail is makkelijker

Zegt maatschappelijk werkster Monique Louis van zorgcentrum Spechtenkamp, onderdeel van Zuwe Zorg, waarvandaan internethulpverlening wordt geboden.

,,Vooral de laatste maand hebben wij veel jongeren verder kunnen helpen,''. De service bestaat ongeveer anderhalf jaar. ,,In het begin kregen wij maar af en toe een mailtje, nu ontvangen wij er gemiddeld een of twee per dag.''

Via de website internethulpverlening.nl kunnen jongeren van 12 tot en met 25 jaar al dan niet anoniem vragen stellen of hun problemen aankaarten. In principe kunnen jongeren er met vragen over allerlei onderwerpen terecht. “Maar vaak zitten ze niet lekker in hun vel en tobben ze met een groot probleem,'' licht Louis toe. ,,Zij durven niet meteen naar een officiële instantie te gaan, of weten de weg niet. Internet is laagdrempelig.''

Met de laatste opmerking verklaart Louis het succes van deze vorm van hulpverlening. ,,Het is makkelijk en anoniem. Je kunt je problemen op je gemak van je af schrijven.'' Mailtjes met vragen of problemen zijn ondertekend met namen als namen als catlover, juicy of goudvisje. Ook de bekende jongerentaal wordt niet geschuwd. Louis doet daar niet aan mee. Zij reageert weliswaar informeel, maar blijft in haar antwoord haar eigen stijl hanteren. ,,Wij moeten een professionele afstand behouden. Wij zijn geen vrienden, maar gaan wel vriendschappelijk met elkaar om.

Het mooie van een reactie op een noodkreet per mail is dat Louis de tijd heeft om de juiste woorden te vinden. Er zit immers altijd enige tijd tussen vraag en antwoord. Met digitale woorden is veel te bereiken, blijkt in de praktijk. Louis en haar collega nemen alle brieven serieus.

Over het algemeen zijn er iets meer meiden dan jongens die reageren. Vrouwen zijn blijkbaar eerder geneigd om problemen van zich af te schrijven en praten er makkelijker over, stelt de maatschappelijk werkster. Van de tien mailtjes zijn er zes afkomstig van meiden en vier van jongens.

Karin is een van deze meiden. Zij is 18 en zocht via internethulpverlening.nl hulp. Zij is lange tijd het slachtoffer geweest van een loverboy. ,,Ik ben enkele maanden geleden thuisgekomen en wist niet precies wat ik moest doen,'' zegt Karin. Zij schaamde zich erg en was doodsbang voor haar ex. Ze gebruikte dan ook een schuilnaam. ,,Hij is erg slim met computers. Ik was bang dat hij me via internet alsnog kon achterhalen. Dat wil ik natuurlijk niet.''

Zij is enthousiast over deze methode. Inmiddels gaat het redelijk met haar en is zij verder geholpen door het maatschappelijk werk in Woerden. ,,Ik raad iedereen die met een probleem worstelt aan die site eens te bekijken. Het is een uitkomst, vooral omdat het anoniem is. Dat maakt het voor veel jongeren makkelijker te praten.''

Hoe de toekomst van de internethulpverlening ook verloopt, het blijft voor Monique Louis en haar collega altijd aanvullend. Het persoonlijke gesprek blijft een groot deel van de tijd van de maatschappelijk werksters opeisen. ,,Maar hoe succesvoller het wordt, hoe vaker wij achter de computer zullen zitten,'' zegt Monique Louis.

(Bron: AD april 08)

Terug >

Website helpt verslaafde ouders bij opvoeden

Onlangs is de website www.kopopouders.nl gelanceerd. Deze website biedt ouders met psychische of verslavingsproblemen ondersteuning bij het opvoeden van hun kinderen. 
Eén op de drie kinderen heeft een ouder die in lichte of zware vorm te maken heeft met psychische problemen of met verslavingsproblemen. Van deze kinderen krijgt één op de drie later zelf ook dergelijke problemen. Het is daarom belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium deze ouders te bereiken en hen te ondersteunen bij het opvoeden van hun kinderen. 

Veel ouders met problemen zoeken geen hulp bij een GGZ instelling. De drempel is te hoog, schaamtegevoelens spelen hen parten, en er is angst voor uithuisplaatsing van hun kinderen wanneer zij te kennen geven in de problemen te zitten. Toch blijft het verlangen hulp te zoeken groot.

Een goede manier om deze groep toch te bereiken is via het internet. Anonimiteit gaat hier samen met toegankelijkheid, waardoor de drempel flink verlaagd wordt.

De website www.kopopouders.nl is speciaal bedoeld om ondersteuning bij de opvoeding te geven. Via de site is de groepscursus ‘Kopopouders' te volgen onder begeleiding van een professional van JellinekMentrum, GGNet, Mondriaan Zorggroep en GGZ Oostbrabant. De cursus biedt gerichte informatie, oefeningen en tips hoe je, ondanks je problemen, een goede ouder kunt zijn. Herkenbaarheid en het delen van verhalen zijn een belangrijk onderdeel van de cursus.

Bron: Trimbos.nl (maart 08)

Terug >

 

Aantal vragen jongeren aan Korrelatie stijgt met 160%

De lancering van QUESTION-ZONE.NL in oktober 2007 zorgt voor een toename van het aantal hulpvragen van jongeren aan Korrelatie. De behoefte van jongeren aan juiste informatie en hulp voor hun vragen en problemen zorgt ervoor dat ze zelf op internet naar antwoorden gaan zoeken. QUESTION-ZONE.NL speelt hierop in met een toegankelijke, interactieve en persoonlijke hulpzone.

Persoonlijke en professionele hulp
Op QUESTION-ZONE.NL krijgen jongeren direct persoonlijke en professionele hulp en blijven hun vragen en problemen anoniem. Maatschappelijke werkers, psychologen en pedagogen staan elke werkdag klaar om jongeren te helpen bij psychische en sociale problemen, die gaan over henzelf, vrienden of vriendinnen of andere familieleden. Dat gebeurt via chat, mail of per telefoon.

Stijging hulpvragen van 160%
In drie maanden bezochten al meer dan 7000 jongeren de website, waarvan er 3250 een vraag stelden via de chat of mail of informatie opvroegen over een probleem. Dit is een stijging van 160 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2007.

Meest voorkomende hulpvragen
Jongeren stellen de meeste vragen over onzekerheid; 25%. ˜Ik durf niet uit te gaan, omdat ik onzeker ben over mijn uiterlijk", kan een vraag van een jongere zijn. Over problemen in relaties wordt 20% van de vragen gesteld. ˜Mijn vriend wil met me naar bed, maar ik weet niet of ik dat al wil"  17% van de vragen gaat over depressies. Een vraag kan dan zijn: ˜Van buiten doe ik heel stoer, maar van binnen voel ik me somber. Wat moet ik doen?"

Korrelatie juiste richting gekozen
Stichting Korrelatie heeft met QUESTION-ZONE.NL de juiste richting gekozen. Sinds de lancering is de rol van Korrelatie belangrijker geworden in de wereld van jongeren. ˜We bereiken 160 procent meer jongeren ten opzichte van vorig jaar doordat we ze aanspreken met een medium dat past bij hun belevingswereld", aldus Leida van den Berg, directeur Stichting Korrelatie. ˜Ze kunnen bijvoorbeeld chatten in kamers die qua inrichting en sfeer passen bij hun emoties".

Bron: korrelatie.nl (feb 08)

Terug >

Post HBO opleiding Online Hulpverlening

Rezet heeft in opdracht van Hogeschool INHOLLAND de post HBO opleiding 'Online Hulpverlening' ontwikkeld. In de brochure van de Academy wordt deze met de volgende tekst aangeboden:

"De digitale ontwikkeling heeft onze samenleving in korte tijd enorm veranderd. Niemand kan bijvoorbeeld meer om internet heen. Ook hulpverleners krijgen steeds vaker met digitalisering te maken. ICT als hulpmiddel voor registratie en dossiervorming en internet als informatiebron voor cliënten zijn gemeengoed geworden.
Ook de hulpverlening zelf vindt al steeds vaker digitaal plaats. Met internet als rechtstreeks communicatiekanaal tussen hulpvrager en hulpverlener blijken nu al goede resultaten te worden behaald. Digitale hulpverlening is toepasbaar bij uiteenlopende hulpvragen en opvoedingsondersteuning.
Uit de ervaring van de organisaties die zich op het vlak van digitale hulpverlening profileren blijkt dat deze vorm van hulpverlening een specifieke methodische benadering vraagt. Er worden bijvoorbeeld hoge eisen gesteld aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Digitaal hulpverlenen onderscheidt zich duidelijk van de reguliere vormen van hulpverlening.

Iets voor mij?
Professionals met ervaring die digitale hulpverlening willen ontwikkelen en toepassen.
Maatschappelijk werkers, therapeuten, pedagogen, e.a.

Wat is het programma?
In 7 bijeenkomsten worden de volgende thema’s behandeld:

- methodisch digitaal hulpverlenen

- internet communicatie

- vaardigheden voor digitale communicatie

- organisatie van digitale hulpverlening

- management van digitale hulpverlening

- juridische en ethische aspecten.


Na de cursus
Kan de deelnemer beoordelen welke hulpvragen in aanmerking komen voor digitale hulpverlening en deze werkwijze binnen de eigen organisatie opzetten en toepassen.
Bron: INHOLLAND Academy brochure (jan 08)

Terug >

 

Internet hulpverlening voor jongeren

In een deel van het land kunnen jongeren vanaf begin september via het internet rechtstreeks contact krijgen met een maatschappelijk werker uit de eigen regio.

Via de site http://www.internethulpverlening.nl kunnen jongeren op ieder moment van de dag gratis en anoniem hulp vragen. Vijftien instellingen voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) bieden deze dienst nu aan. Door de eigen postcode in te voeren maakt de jongere een eigen (beveiligde) mailbox aan en stelt daar een vraag. Een maatschappelijk werker plaatst een antwoord in dezelfde mailbox. De jongere kan zo zijn eigen dossier beheren.

Met dit project wil het AMW jongeren bereiken die niet via de normale weg contact leggen met het maatschappelijk werk. Het streven is om uiteindelijk iedere jongere in Nederland op deze manier te bereiken.

Bron: E-zine Jeugdzorg

Terug >

Internetcursus brengt kleur in het leven

Met ingang van september is de internetcursus ‘Kleur je leven' online. Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen met depressieve klachten. 

Jaarlijks lijden in Nederland ruim 700.000 volwassenen aan een depressie. Zij voelen zich gedurende langere tijd somber en lusteloos of hebben slaap- en concentratieproblemen. Onderzoek van de Universiteit van Tilburg heeft uitgewezen dat de cursus effectief is. De klachten van cursisten namen flink af. De cursus is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

‘Kleur je Leven' wordt door 7 GGZ-instellingen aangeboden. In 8 lessen leren de cursisten hun klachten beter te begrijpen en er beter mee om te gaan.

Belangstellenden kunnen zich via www.kleurjeleven.nl aanmelden en worden doorgeleid naar één van de regionale websites van ‘Kleur je Leven´. Hier vullen belangstellenden met depressieve klachten een vragenlijst in. Een persoonlijke coach van een van de 7 instellingen beoordeelt of de cursus aansluit bij de klachten, waarna de cursist direct aan de slag kan. De instellingen die de cursus aanbieden zijn: Indigo; Rivierduinen; RIAGGz over de IJssel; GGNet; GGZ Buitenamstel; De Geestgronden; AMC de Meren, en GGzE.

Voordeel van de cursus via internet is dat de cursist in eigen tempo, op het moment dat het goed uitkomt en in de eigen omgeving, aan de slag kan. Na afloop van de cursus wordt gemeten of de klachten voldoende zijn afgenomen en krijgt de cursist op maat advies voor eventuele verdere hulp.

Bron: Trimbos.nl (september 07)

Terug >

Teleforum

Rezet heeft meegewerkt aan het Digtale Universiteit (DU) project: Teleforum. Een teleforum is een forum op afstand. Het is een werkvorm waarbij je in interactie met een expert ergens meer te weten komt over een onderwerp, probleem. In een teleforum communiceer je met een groot aantal anderen, synchroon en asynchroon. In een teleforum kun je in drie hoedanigheden aanwezig zijn:

  1. je bent aanwezig in beeld en geluid.
  2. je volgt het forum en kunt inbreng hebben via chat, die iedereen meteen kan zien
  3. je bent passief aanwezig: je kijkt (al dan niet live) naar de uitzendingen

Het Teleforum dat Rezet heeft opgezet was voor studenten van de Hogeschool INHOLLAND die met experts in meerdere sessies in discussie gingen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (mei ‘07)

Terug >

Health Care, vakbeurs voor Gezondheidszorg in Brussel.

Van 11 – 13 oktober is deze vakbeurs in de Expo van Brussel. Binnen België wordt deze beurs gezien als het trefpunt voor innovatie in de Gezondheidszorg. Rezet is gevraagd om daar een seminar te verzorgen over digitale vraagafhandeling. Dit staat gepland voor woensdag 11 oktober. Voor info kijk op: http://www.medcareshop.be/scripts/foxisapi.dll/cgprobis.healthcare.htmlentree?do

(aug. 06)

Terug >

Online behandeling 'alcohol de baas.nl' succesvol:

Tactus, Instelling voor Verslavingszorg voor de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) is in april 2005 met een online behandeling voor alcoholverslaving begonnen.

Onlangs heeft Tactus de eerste resultaten bekend gemaakt, en deze zijn heel positief. Uit de cijfers blijkt dat de behandeling succesvol is. De cijfers laten ook zien dat 40% van de behandelde cliënten de behandeling online prettiger vindt, dan face to face. 37% van de cliënten kiest voor deze vorm omdat zij anoniem willen blijven. Uit de cijfers blijkt ook dat met deze vorm van behandeling de altijd als moeiijk bereikbaar gekwalificeerde drinkers, nl: vrouwen, beter opgeleiden en werkenden, beter worden bereikt.

Voor het gehele onderzoek kijk op www.alcoholdebaas.nl / over ons/ onderzoek.  (mrt. '06)

Terug >

Chatproject Humanitas van start:

Humanitas biedt hulp- en dienstverlening op allerlei levensterreinen aan mensen die persoonlijk of maatschappelijk “in de knel” zijn gekomen. Deze steun wordt gegeven door vrijwilligers die een luisterend oor bieden in één op één contacten van mens tot mens.

Uit ervaringen van de Telefonische hulpdienst en de Kindertelefoon blijkt dat mensen zich veilig voelen om ook zeer persoonlijke verhalen met vrijwilligers te delen. Humanitas is deze maand een chatproject gestart waarin zij kijken of dergelijke ondersteuning ook via internet geboden kan worden.

Het project is te vinden onder: www.hetluisterendoog.nl  (feb. '06)

 

Terug >

Forum over digitale hulpverlening:

Op het forum van de site www.maatschappelijkwerk.com wordt het artiekel van Rezet; "E-mail hulpverlening: een grote uitdaging voor het AMW" gebruikt om de discussie van digitale hulpverlening binnen het AMW op gang te brengen. (nov '06)

 

Terug >

"E-mails maken dik":

Mensen die willen afvallen, hoeven zich volgens artsen van de Britse organisatie 'Sport England' niet te verlaten op allerlei diëten. Door simpelweg te stoppen met e-mailen zouden volgens hen de rondingen al behoorlijk afnemen. Zij bepleiten artsen het terugdringen van het gebruik van de e-mail.(bron nu.nl)

Het voorstel om E-mailen af te schaffen zal net zo min werken als het voorstellen om auto te laten staan voor het milieu. E-mail is als communicatie kanaal niet meer weg te denken. Werkgevers doen er veel beter aan om 'netiquettes' op het werk in te voeren ten aanzien van het gebruik van e-mail. Dit voorkomt ook stress op het werk.  (zie het Volkskrant artikel "E-mail nieuwe sluipmoordenaar op het werk " waarin Rezet gequoted wordt. Dit artikel is te vinden op deze site onder de button 'Artkelen') okt. '05

 

Terug >

De volgende stap:

Het projectvoorstel ‘AMW digit@@l' is positief ontvangen door het Landelijk Overleg Algemeen Maatschappelijk werk (LOAM). Er is nu opdracht gegeven aan de werkgroep ‘digitale hulpverlening‘ om een beslisstructuur te maken, om de consequenties van de diversee opties te kunnen beoordelen. Het projectvoorstel is te vinden op deze site onder de button ‘Artikelen'. (okt '05)

Terug >

MO-groep start werkgroep 'digitale hulpverlening AMW':

De Maatschappelijk Ondernemers Groep (MO groep) is de brancheorganisatie voor o.a. de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening . Het behartigt o.a. de belangen van de branche, en initieert projecten en onderzoeken.

De MO groep ziet het internet als een belangrijk communicatie kanaal voor cliënten van hulpverlenings-organisaties. Digitalisering van de hulp & dienstverlening van het Algemeen Maatschappelijk Werk  (AMW) is dan ook een speerpunt voor de komende tijd. De MO groep heeft het initiatief genomen en is een werkgroep 'digitale hulpverlening‘ gestart. Deze werkgroep bestaat vooralsnog uit Leon de Haas ( MO groep ), Michiel Rooijmans ( MaDi den Bosch ) en Remmelt Veenkamp ( Rezet ) .

Het doel van de werkgroep is om te komen tot een projectvoorstel voor het AMW dat gaat leiden tot:

- een digitale portal voor het AMW

- aanbieden van content die representatief is voor het aanbod van het AMW

- het ontwikkelen van een voorstel t.a.v. cliënt vraag afhandeling middels deze portal

Rezet is door de MO-groep benaderd om dit voorstel te ontwikkelen. (juli 2005)

Terug >

Weer accreditatie training Rezet:

Opnieuw heeft Rezet voor haar training digitale hulp en dienstverlening accreditatie verkregen. De Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG) heeft de training nu ook geaccrediteerd voor haar leden. Met het volgen van de training kunnen door leden van het NVPG 15 registratiepunten worden verdiend. (juni 2005)

Terug >

 

Project E-buddyzorg start in april 2005:

Begin april 2005 start Stichting Alert uit Apeldoorn met het project E-buddyzorg. Stichting Alert is een organisatie met diverse afdelingen op het gebied van sociaal-maatschappelijke dienstverlening

E- buddyzorg is begeleiding via e-mail. Doelgroep van het project zijn mensen met een chronische of ernstige ziekte. De cliënt kan thuis, in zijn/haar eigen tijd e-mailen met een buddy. De buddy is in gericht op sociaal emotionele begeleiding. De maand maart is gepland voor selectie en training van de vrijwilligers tot E-buddy. Stichting Alert heeft Rezet gevraagd om de vrijwilligers te trainen op het gebied van digitale hulp en dienstverlening.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het SKAN fonds, het Oranje fonds en het VSB fonds.

(maart 2005)

Terug >

E-mail nieuwe sluipmoordenaar op het werk

Onder deze 'kop' verscheen er in de Volkskrant van 11 februari jl. een artikel over het succes en de valkuilen van professioneel gebruik van e-mail. Het ontbreken van afspraken over het gebruik en beheer van e-mail leidt vaak tot een chaotisch Inbox in de e-mail programma's. Remmelt Veenkamp van Rezet wordt in dit artikel gevraagd om een aantal adviezen te geven. Deze adviezen lopen uiteen van praktische tips als 'het gebruik van de 'afwezigheids assistent'  tot beleidsadviezen aangaande het instellen van een organisatie breed protocol voor het omgaan met e-mail. Ook in België trok dit artikel belangstelling. Dagblad 'de Morgen' heeft het artikel integraal overgenomen, en op 19 februari jl. geplaatst.

(februari 2005)

Terug >

Accreditatie van training Rezet

Accreditering houdt in dat een opleiding/training door een onafhankelijk orgaan wordt beoordeeld op vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. Is deze beoordeling positief, dan krijgt de opleiding een accreditatie, of kwaliteitskeurmerk. De training ‘digitale hulp en dienstverlening' van Rezet is door de Stichting Beroepsregister van Maatschappelijk Werkers beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat de training relevant is voor het beroep van de maatschappelijk werker. Deelname aan deze training levert 4 registerpunten op in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers. Vul het contactformulier in voor vragen of informatie over deze training

(januari 2005)

Terug >

Rezet ontwikkelt module digitale hulp- en dienstverlening voor CHE

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is onlangs benoemd tot beste hogeschool van Nederland. Dit oordeel van zowel studenten als deskundigen is te vinden in de Keuzegids voor het Hoger Onderwijs 2004-2005, die eind oktober verscheen. (bron www.che.nl)

De opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de CHE zijn zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen de hulpverlening. Het onderwerp digitale hulpverlening staat dan ook hoog op de agenda van de CHE. Zij vinden het van belang dat deze ontwikkelingen ook in het onderwijs een plek krijgen. Rezet is nu door de CHE gevraagd om een module Digitale hulp en dienstverlening te ontwikkelen en uit te voeren. Doelgroep voor deze module zijn studenten in de hoofdfase van genoemde opleidingen, en extern geïnteresseerde professionals. De CHE heeft het voornemen om deze module in studiejaar 2005/2006 in haar programma op te nemen.

(november 2004)

Terug >

Gemeente Den Bosch start digitaal spreekuur voor jongeren:

De gemeente Den Bosch heeft besloten een website voor de jongeren van Den Bosch en omgeving te ontwikkelen. De site gaat verschillende functies vervullen, nl: lokaal getinte informatie aanbieden volgens het ‘start-pagina' principe. Verder wordt informatie gegeven middels een nieuwsrubriek, en worden meningen gepeild en discussie gestart middels een interactieve rubriek. In een vroeg stadium wil men op een laagdrempelige wijze advies en hulp bieden door middel van een digitaal spreekuur. Uitgangspunt is dat met een dergelijke site een kwalitatieve slag gemaakt kan worden in de informatievoorziening voor de jongeren van Den Bosch, Rosmalen en omgeving.

Het digitale spreekuur gaat bemand worden door hulpverleners van lokale hulp en dienstverleningsorganisaties. Rezet is door de gemeente Den Bosch gevraagd om de medewerkers van het digitale spreekuur te trainen.

De site is vanaf 14 februari 2005 online.

(update januari 2005)

Terug >

Veilig en anoniem consult aanvragen via het Internet
eConsult, een internetsite waar mensen op een veilige en anonieme manier vragen kunnen stellen aan een team van psychiaters en psychologen. Dit team is werkzaam aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
eConsult draait op dit moment proef op www.achmeahealth.nl. Je kunt hier terecht voor allerlei vragen over depressie, angsten, relatieproblemen, burn-out, ADHD, autisme, enz.
eConsult beschouwd zichzelf niet als vervangend voor ‘de behandelkamer’. “je kunt mensen niet beter maken via het internet”. Internet heeft, volgens psychiater Kahn van eConsult, echter wel een belangrijke informerende, verwijzende en preventieve functie. “Internet kan een mooie aanvulling zijn op de wegen en methoden die er nu al zijn om de mensen te behandelen”.
Kahn ziet Internet dan ook als een nieuwe deur waarmee je de gezondheidszorg kunt binnenkomen.
(bron: health mei/juni 2004 nr)
Terug >